อาคารวรรณสรณ์

         

        ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นศูนย์การศึกษาที่ประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชากว่า 20 สถาบัน ร้านอาหาร - ศูนย์อาหาร,ร้านหนังสือ, ศูนย์ทันตกรรมและความงาม นับว่าเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบที่ครบวงจรแห่งแรกเป็นอาคารสูง 18 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 38,614 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้กว่า 260 คันรองรับนักเรียนสูงสุดได้เกือบ 20,000 คน ต่อรอบ ซึ่งจะเห็นภาพการมาใช้บริการของนักเรียนและผู้ปกครองในลักษณะเช่นนี้ได้ในทุก ๆ ช่วง วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม

สถาบันกวดวิชาชั้นนำของเมืองไทยมารวมกันอยู่ที่นี่ครบเลย

 
สถาบัน IDEAL PHYSICS
 
 
สถาบัน เคมี อ.อุ๊
 
 
สถาบัน นีโอ ฟิสิกส์
 
 
 
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
 
 
 
โรงเรียนกวดวิชา อรรณพ พิชญ์ กิตติภูมิ

 

อาคารวรรณสรณ์

 

 • ชั้นใต้ดิน เป็นสถานที่อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 1 เชสเตอร์กริลล์ + ยำแซ่บ + สเวนเซ่นส์ -- อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 2 Food Court ศูนย์อาหาร -- อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 3 ร้านหนังสือสมใจ + เชสเตอร์ คอฟฟี่ -- อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 4 คณิตศาสตร์ รศ.สมัย เหล่าวาณิชย์ + เคมี อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล -- อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 5 คณิตศาสตร์ อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ -- อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 6 ฟิสิกส์ อ.พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์ -- อาคารจอดรถ
 • ชั้นที่ 7 โรงเรียนการดนตรีสยามกลการ + วิทยาศาสตร์ อ.กิตติภูมิ + คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ + ชีววิทยา นพ.พิชญ์
 • ชั้นที่ 8 ภาษาอังกฤษ อ.ชัชชัย ตั้งธรรม + ชีววิทยา ดร.สมาน แก้วไวยุทธ + ฟิสิกส์ อ.มัค
 • ชันที่ 9 ภาษาอังกฤษ อ.อริสรา ธนาปกิจ
 • ชั้นที่ 10 ร้านสะดวกซื้อ + สังคมศึกษา อ.ป๊อป
 • ชั้นที่ 11 วิทยาศาสตร์ อ.กิตติภูมิ + ภาษาไทย อ.กอล์ฟ + สังคมศึกษา อ.น๊อค + ภาษาอังกฤษ อ.โต
 • ชั้นที่ 12 คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
 • ชั้นที่ 12A ฟิสิกส์ น.พ.ประกิตเผ่า-อ.ช่วง ทมทิชงค์ + ชีววิทยา นพ.พิชญ์
 • ชั้นที่ 14 เคมี อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล
 • ชั้นที่ 15 เคมี อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล
 • ชั้นที่ 16 บริษัท วรรณสรณ์ธุรกิจ จำกัด
 • ชั้นที่ 17 บ้านพัก อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล + อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 26 Feb 2010 20:39:54 by teen teen

edit @ 26 Feb 2010 21:24:35 by teen teen

edit @ 2 Mar 2010 19:37:21 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 23:04:07 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 23:04:43 by teen teen

Comment

Comment:

Tweet