คอลัมน์ update แฟชั่น - หญิง

posted on 21 Feb 2010 17:56 by teenneet

 

แฟชั่นร้าน MUU

ที่ห้าง The one ข้างเซนทรัล ลาดพร้าว

       ร้านนี้จะเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงวัยรุ่น มีหลากหลายรูปแบบ และมีราคาที่วัยรุ่นสามารถซื้อได้อย่างสบาย

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 26 Feb 2010 21:22:04 by teen teen

edit @ 26 Feb 2010 21:30:34 by teen teen

edit @ 2 Mar 2010 19:37:45 by teen teen

edit @ 5 Mar 2010 23:05:15 by teen teen

Comment

Comment:

Tweet